Workshop 11 grudnia 2018

Zapraszamy na workshop, który odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 108 (Plac NZS 1, Białystok) i rozpocznie się o godzinie 9.00. Program: Dr Jacek Szpak (UŚ), Sytuacja gospodarcza klasztoru paulinów na Jasnej Górze od XVII w.  do 1864 r. Zarys problematyki Mgr Tomasz Związek (IH […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 9 listopada 2018

Zapraszamy na organizowany wspólnie z Zakładem Historii Nowożytnej Powszechnej IHiNP UwB  workshop zatytułowany Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Workshop odbędzie się 9 listopada 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 108 (Plac NZS 1, Białystok). Program: 9.30 -10.10 Piotr Guzowski (UwB),Obciążenia duchowieństwa na rzecz skarbu w okresie […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 12 lutego 2018

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Workshop odbędzie się w poniedziałek – 12 lutego o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie seminarium zostanie wygłoszonych siedem referatów. Program seminarium: mgr Jakub […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 14 listopada

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Workshop odbędzie się we wtorek – 14 listopada o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie seminarium zostaną wygłoszone 3 referaty. Program seminarium: dr Jacek […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nowa publikacja Centrum

Ukazała się nasza nowa publikacja wybór ważnych tekstów z zakresu demografii historycznej: Studies on family and household in preindustrial Poland, red. P. Guzowski i C. Kuklo, Białystok 2015

Continue Reading Comments { 0 }

O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego

Szanowni Państwo przygotowaliśmy publikacje poświęconą pamięci naszego Mistrza: Guzowski, C. Kuklo, R. Poniat, O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 2015

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 9 maja

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. W poniedziałek – 9 maja o godzinie 15.00 w sali 131 (II piętro)  w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zostaną wygłoszone 4 referaty, których tematem przewodnim będzie: „Rozwój” Program seminarium: Dr Andrzej Marzec […]

Continue Reading Comments { 0 }

seminarium (15 grudnia)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie naukowe, które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) w godzinach 9-13 w sali 36 w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. W programie seminarium przewidujemy 3 wystąpienia: 1. mgr Łukasz Baranowski, Gospodarka folwarczna w dobrach biskupstwa wileńskiego w XVIII w.: zarys problematyki 2. mgr Piotr Łozowski, Perspektywy badań nad średniowiecznymi miejskimi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Spotkanie robocze

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem poświęcone ono będzie finansom króla i państwa w okresie panowania Jagiellonów oraz roli badań nad historią gospodarczą w historiografii. Program seminarium obejmuje trzy referaty: dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich dr Krzysztof […]

Continue Reading Comments { 0 }

Spotkanie robocze: „Staropolski rynek pracy”

Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na spotkanie robocze Staropolski rynek pracy W programie wystąpienia: dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Mobilność chłopów w XVI-XVIII wieku na przykładzie mikroregionu krakowskiego. Wybrane zagadnienia dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), W poszukiwaniu możliwości badawczych ekonomicznych uwarunkowań procesów demograficznych do połowy […]

Continue Reading Comments { 0 }