Projekty

Pracownicy Centrum oprócz projektów indywidualnych realizują także projekty grantowe:

Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł (2017–2021) [kierownik: dr hab. Marzena Liedke – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki]


 Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (2017–2019) [kierownik: dr Piotr Guzowski – Narodowe Centrum Nauki]


 Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza  [kierownik: mgr Piotr Łozowski – Narodowe Centrum Nauki]


 W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim (2016–2019) [kierownik: dr Piotr Guzowski – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki]


Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej (2015–2018) [kierownik: prof. Cezary Kuklo – Narodowe Centrum Nauki]

Pracownicy Centrum zorganizowali również dwie sekcje tematyczne podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie:

 Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI–XIX wieku

– Od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego. Przemiany społeczno-demograficzne na tle standardów i jakości życia


Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku (2012–2017) [kierownik: profCezary Kuklo – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki]

W ramach projektu zorganizowano w dniach 13–15 VI 2013 r. w Augustowie  konferencję pt. ,,Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów’’, a w 2014 r.  opublikowano opracowanie pod takim samym tytułem.