Archive | Wrzesień, 2014

Nowa publikacja książkowa!

Książka „Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów” pod red. Piotra Guzowskiego i Cezarego Kukli i jej elektroniczna wersja powstały w ramach grantu „Rodzina i jej gospodarstwo domowe  na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych  do połowy XX wieku” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Publikacja oprócz […]

Continue Reading Comments { 0 }

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Zapraszamy do udziału w zorganizowanych przez nas sesjach podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie:   Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku 17 IX, środa godz. 14.30-19.30 Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15, Sala im. Z. Herberta   http://pthszczecin.pl/program/sympozja/kondycja-demograficzna-rodziny-na-ziemiach-polskich-w-xvi-xix-wieku/     Od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego. Przemiany społeczno-demograficzne na tle standardów […]

Continue Reading Comments { 2 }