Archive | Styczeń, 2015

Spotkanie robocze: „Staropolski rynek pracy”

Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na spotkanie robocze Staropolski rynek pracy W programie wystąpienia: dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Mobilność chłopów w XVI-XVIII wieku na przykładzie mikroregionu krakowskiego. Wybrane zagadnienia dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), W poszukiwaniu możliwości badawczych ekonomicznych uwarunkowań procesów demograficznych do połowy […]

Continue Reading Comments { 0 }