Archive | Grudzień, 2015

seminarium (15 grudnia)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie naukowe, które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) w godzinach 9-13 w sali 36 w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. W programie seminarium przewidujemy 3 wystąpienia: 1. mgr Łukasz Baranowski, Gospodarka folwarczna w dobrach biskupstwa wileńskiego w XVIII w.: zarys problematyki 2. mgr Piotr Łozowski, Perspektywy badań nad średniowiecznymi miejskimi […]

Continue Reading Comments { 0 }