About Radosław Poniat

Author Archive | Radosław Poniat

Workshop 6 maja 2019

Zapraszamy na workshop, który odbędzie się 6 maja 2019 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 31 (Plac NZS 1, Białystok) i rozpocznie się o godzinie 9.00. Program: prof. Uładzimir Padaliński (Mińsk), Biografia społeczna uczestników sejmu lubelskiego: Piotr Kisiel i Tymofiej Hurko dr Radosław Poniat (Białystok), Zróżnicowanie ekonomiczne w powiecie grodzieńskim […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 15 marca 2019

Zapraszamy na workshop, który odbędzie się 15 marca 2019 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 74 (Plac NZS 1, Białystok) i rozpocznie się o godzinie 9.00. Program: Dr hab. Mikołaj Szołtysek (UW), Rewolucja cyfrowa w demografii historycznej a europejskie systemy rodziny, czyli o pożytkach Big Data Dr Bartosz Ogórek (UP […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 11 grudnia 2018

Zapraszamy na workshop, który odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 108 (Plac NZS 1, Białystok) i rozpocznie się o godzinie 9.00. Program: Dr Jacek Szpak (UŚ), Sytuacja gospodarcza klasztoru paulinów na Jasnej Górze od XVII w.  do 1864 r. Zarys problematyki Mgr Tomasz Związek (IH […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 9 listopada 2018

Zapraszamy na organizowany wspólnie z Zakładem Historii Nowożytnej Powszechnej IHiNP UwB  workshop zatytułowany Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Workshop odbędzie się 9 listopada 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 108 (Plac NZS 1, Białystok). Program: 9.30 -10.10 Piotr Guzowski (UwB),Obciążenia duchowieństwa na rzecz skarbu w okresie […]

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 12 lutego 2018

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Workshop odbędzie się w poniedziałek – 12 lutego o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie seminarium zostanie wygłoszonych siedem referatów. Program seminarium: mgr Jakub […]

Continue Reading Comments { 0 }

Seminarium doktorskie prof. C. Kuklo

Na najbliższym spotkaniu seminarium doktorskiego referat: „Nawsie” – wspólne grunty wiejskie  w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych jako problem badawczy wygłosi dr Piotr Guzowski.   Spotkanie odbędzie się 30 listopada o godzinie 11.00 w sali 36.

Continue Reading Comments { 0 }

Seminarium doktorskie prof. C. Kuklo

Na najbliższym spotkaniu seminarium doktorskiego referat: Gospodarka plebańska w dekanacie kowieńskim diecezji wileńskiej w końcu XVIII w wygłosi mgr Łukasz Baranowski.   Spotkanie odbędzie się 26 października o godzinie 11.00 w sali 36.

Continue Reading Comments { 0 }