About tmojsik

Author Archive | tmojsik

Nowa publikacja Centrum

Ukazała się nasza nowa publikacja wybór ważnych tekstów z zakresu demografii historycznej: Studies on family and household in preindustrial Poland, red. P. Guzowski i C. Kuklo, Białystok 2015

Continue Reading Comments { 0 }

O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego

Szanowni Państwo przygotowaliśmy publikacje poświęconą pamięci naszego Mistrza: Guzowski, C. Kuklo, R. Poniat, O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 2015

Continue Reading Comments { 0 }

Workshop 9 maja

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. W poniedziałek – 9 maja o godzinie 15.00 w sali 131 (II piętro)  w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zostaną wygłoszone 4 referaty, których tematem przewodnim będzie: „Rozwój” Program seminarium: Dr Andrzej Marzec […]

Continue Reading Comments { 0 }

seminarium (15 grudnia)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie naukowe, które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) w godzinach 9-13 w sali 36 w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. W programie seminarium przewidujemy 3 wystąpienia: 1. mgr Łukasz Baranowski, Gospodarka folwarczna w dobrach biskupstwa wileńskiego w XVIII w.: zarys problematyki 2. mgr Piotr Łozowski, Perspektywy badań nad średniowiecznymi miejskimi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Spotkanie robocze

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem poświęcone ono będzie finansom króla i państwa w okresie panowania Jagiellonów oraz roli badań nad historią gospodarczą w historiografii. Program seminarium obejmuje trzy referaty: dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich dr Krzysztof […]

Continue Reading Comments { 0 }

Spotkanie robocze: „Staropolski rynek pracy”

Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na spotkanie robocze Staropolski rynek pracy W programie wystąpienia: dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Mobilność chłopów w XVI-XVIII wieku na przykładzie mikroregionu krakowskiego. Wybrane zagadnienia dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), W poszukiwaniu możliwości badawczych ekonomicznych uwarunkowań procesów demograficznych do połowy […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nowa publikacja książkowa!

Książka „Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów” pod red. Piotra Guzowskiego i Cezarego Kukli i jej elektroniczna wersja powstały w ramach grantu „Rodzina i jej gospodarstwo domowe  na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych  do połowy XX wieku” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Publikacja oprócz […]

Continue Reading Comments { 0 }

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Zapraszamy do udziału w zorganizowanych przez nas sesjach podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie:   Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku 17 IX, środa godz. 14.30-19.30 Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15, Sala im. Z. Herberta   http://pthszczecin.pl/program/sympozja/kondycja-demograficzna-rodziny-na-ziemiach-polskich-w-xvi-xix-wieku/     Od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego. Przemiany społeczno-demograficzne na tle standardów […]

Continue Reading Comments { 2 }