Kontakt

Centrum Badań Struktur
Demograficznych i Gospodarczych
Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 90; 85 745 74 45

mail: homoeconomicus@uwb.edu.pl