Materiały

Książka „Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów” pod red. Piotra Guzowskiego i Cezarego Kukli i jej elektroniczna wersja powstały w ramach grantu „Rodzina i jej gospodarstwo domowe  na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych  do połowy XX wieku” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.  Publikacja oprócz omówienia stanu badań demograficznych nad historyczną rodziną polską zawiera także bibliografię demografii historycznej po 1945 r.

 

książka jest dostępna w formacie pdf (należy kliknąć w okładkę książki)

okładka na stronę

„Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów”

Mapy do publikacji książkowej w formacie pdf (aby pobrać należy kliknąć w zdjęcie)

mapa-zdj.

Badania w skali mikro opublikowane w „Przeszłości Demograficznej Polski” za lata 1967–2012