seminarium (15 grudnia)

re.searchSzanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie naukowe, które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) w godzinach 9-13 w sali 36 w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

W programie seminarium przewidujemy 3 wystąpienia:

1. mgr Łukasz Baranowski, Gospodarka folwarczna w dobrach biskupstwa wileńskiego w XVIII w.: zarys problematyki

2. mgr Piotr Łozowski, Perspektywy badań nad średniowiecznymi miejskimi rynkami nieruchomości

3. dr Marzena Liedke, Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle europejskim: wybrane problemy

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.