Seminarium doktorskie prof. C. Kuklo

Na najbliższym spotkaniu seminarium doktorskiego referat:

„Nawsie” – wspólne grunty wiejskie  w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych jako problem badawczy

wygłosi dr Piotr Guzowski.

 

Spotkanie odbędzie się 30 listopada o godzinie 11.00 w sali 36.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.