Spotkanie robocze

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem poświęcone ono będzie finansom króla i państwa w okresie panowania Jagiellonów oraz roli badań nad historią gospodarczą w historiografii.

Program seminarium obejmuje trzy referaty:

  • dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich
  • dr Krzysztof Boroda i dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), W jaki sposób Jagiellonowie radzili sobie z kryzysami finansowymi?
  • dr Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński), Historia gospodarcza w badaniach nad historią społeczną

Seminarium rozpocznie się w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r.

o godzinie 9.30 w sali 129 (II piętro)

w gmachu Wydziału Historyczno Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.