Spotkanie robocze: „Staropolski rynek pracy”

Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych

Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na spotkanie robocze

Staropolski rynek pracy

W programie wystąpienia:

  • dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Mobilność chłopów w XVI-XVIII wieku na przykładzie mikroregionu krakowskiego. Wybrane zagadnienia
  • dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), W poszukiwaniu możliwości badawczych ekonomicznych uwarunkowań procesów demograficznych do połowy XIX wieku
  • mgr Piotr Łozowski (Uniwersytet w Białymstoku), Struktura społeczno-gospodarcza Starej Warszawy w pierwszej połowie XV wieku
  • dr Krzysztof Boroda (Uniwersytet w Białymstoku), Bilans siły roboczej folwarków w Polsce XVI wieku

Początek spotkania 10 lutego 2015 r. w budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego,

Plac Uniwersytecki 1, godz. 9.30, s. 36 (parter)

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.