Workshop 11 grudnia 2018

Zapraszamy na workshop, który odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 108 (Plac NZS 1, Białystok) i rozpocznie się o godzinie 9.00.

Program:

Dr Jacek Szpak (UŚ), Sytuacja gospodarcza klasztoru paulinów na Jasnej Górze od XVII w.  do 1864 r. Zarys problematyki

Mgr Tomasz Związek (IH PAN), Złoża rudy darniowej w powiecie kaliskim w kontekście uwarunkowań środowiskowych i osadniczych (15-16 w.)

Dr Piotr Łozowski (UwB), Supermasywne czarne dziury i…rynek najmu w mieście późnośredniowiecznym, czyli jak ujrzeć zjawiska niewidoczne

Mgr Michał Gochna (IH PAN), Sejmik województw poznańskiego i kaliskiego a organizacja poboru podatku łanowego w Wielkopolsce w latach 1572–1613

Mgr Łukasz Baranowski (UwB), Kategorie ludności wiejskiej i ich powinności w dobrach wielkiej własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku (na podstawie dóbr Szeszole, Tauroginy, Birże i Kopyś)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.