Workshop 12 lutego 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku.

Workshop odbędzie się w poniedziałek – 12 lutego o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie seminarium zostanie wygłoszonych siedem referatów.

Program seminarium:

  • mgr Jakub Pieczara (Kraków), Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego. Ludność Wieliczki w latach 1591–1784
  • mgr Monika Kozłowska (Białystok), Wysokość plonów w rolnictwie jako wyznacznik zmian klimatycznych
  • mgr Jakub Grodzki (Białystok), Rola kamienic wileńskich w majątku ewangelickiej Jednoty Litewskiej w XVII wieku
  • mgr Łukasz Baranowski (Białystok), Areał chłopski i folwarczny w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie Birż, Szeszol i Taurogin
  • mgr Jakub Dobrzyński (Białystok), Wpływ epidemii cholery z 1831 r. na demografię ludności parafii drobnoszlacheckich na Podlasiu
  • mgr Joanna Schmidt (Białystok), Starość i los ludzi starych w społeczeństwie miast i wsi na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku
  • mgr Łukasz Faszcza (Warszawa), Eksploatacja lasów skarbowych ziem polskich w okresie pierwszowojennej okupacji niemieckiej 1914–1919

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.