Workshop 14 listopada

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku.

Workshop odbędzie się we wtorek – 14 listopada o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie seminarium zostaną wygłoszone 3 referaty.

Program seminarium:

  • dr Jacek Szpak (Katowice), Polska prowincja paulinów 1698–1864. Gospodarka.
  • dr Piotr Guzowski, dr hab. Marzena Liedke, Problemy finansowe Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII wieku.
  • dr hab. Karol Łopatecki, dr Radosław Poniat, dr Piotr Guzowski, Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości w Wielkim Księstwie Litewskim – przykład wojny inflanckiej (1557-1570).
  • Przegląd badań doktorantów Centrum.

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.