Workshop 15 marca 2019

Zapraszamy na workshop, który odbędzie się 15 marca 2019 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 74 (Plac NZS 1, Białystok) i rozpocznie się o godzinie 9.00.

Program:

Dr hab. Mikołaj Szołtysek (UW), Rewolucja cyfrowa w demografii historycznej a europejskie systemy rodziny, czyli o pożytkach Big Data

Dr Bartosz Ogórek (UP im. KEN w Krakowie), Wymiary ciała poborowych w Drugiej Rzeczypospolitej jako wskaźnik biologicznego standardu życia. Zróżnicowanie przestrzenne i podstawowe korelaty

Mgr Joanna Schmidt (UwB), Pozycja społeczna ludzi starych na południowym Podlasiu w pierwszej połowie XIX w.. Ciągłość czy zmiany?

Mgr Jakub Dobrzyński (UwB), Małżeństwo i cykl życia jednostki. Kilka uwag o ślubach XIX-wiecznej szlachty w parafii Płonka Kościelna

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.