Workshop 9 listopada 2018

Zapraszamy na organizowany wspólnie z Zakładem Historii Nowożytnej Powszechnej IHiNP UwB  workshop zatytułowany Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Workshop odbędzie się 9 listopada 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB w sali 108 (Plac NZS 1, Białystok).

Program:

9.30 -10.10
Piotr Guzowski (UwB),Obciążenia duchowieństwa na rzecz skarbu w okresie kryzysów finansowych w okresie jagiellońskim

10.10 – 10.50
dr hab. Aleksander Bołdyrew (UŁ), Przezbrojenie wojska polskiego na przełomie średniowiecza i nowożytności (1454-1576/1586) jako przejaw rewolucji militarnej?

10.50 – 11.30
dr hab. Karol Łopatecki (UwB), Czy możliwe jest ustalenie wskaźnika relacji pomiędzy rewolucją wojskową a modernizacją państw w epoce wczesnonowożytnej? Przykład I wojny północnej

11.30-12.10
dr Przemysław Gawron (UKSW),Koszty wystawienia regimentu piechoty cudzoziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w I połowie XVII wieku

12.10-12.50
mgr Jan Sowa (UW), Ile wynosił dług Rzeczypospolitej wobec wojska koronnego w przededniu konfederacji Piotra Bogusława Baranowskiego? Skuteczność zdecentralizowanego systemu finansowania wojska koronnego

13.30 – 14.30
Obrady zespołu w ramach projektu: Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.