Zespół

prof.-kukloprof. dr hab. Cezary Kuklo

Dyrektor Centrum

Zainteresowania badawcze: historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, historia rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa.

więcej informacji: wejdź

 

 

 

GuzP

dr Piotr Guzowski

Sekretarz Naukowy

Zainteresowania badawcze: dzieje Polski, Normandii i Anglii w X-XII w.; historia społeczna i gospodarcza oraz stosunki wyznaniowe w Polsce i Europie doby Odrodzenia i Reformacji.

więcej informacji: wejdź

Publikacje: http://uwb.academia.edu/PiotrGuzowski

 

 

 

Screenshot of Safari (12.09.2014, 17:06:38)

dr hab. Krzysztof Boroda

Zainteresowania badawcze: środowiska młodzieży w późnym średniowieczu.

więcej informacji: wejdź

Publikacje: http://uwb.academia.edu/KrzysztofBoroda 

 

 

 

Screenshot of Safari (12.09.2014, 17:06:12)

dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB

Zainteresowania badawcze: stan świadomości narodowej i religijnej szlachty i możnych ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku i pierwszej połowie XVII (procesy polonizacyjne, recepcja wyznań reformowanych i katolicyzmu).

więcej informacji: wejdź

 

 

 

Screenshot of Safari (12.09.2014, 17:05:24)

 dr Radosław Poniat

Zainteresowania badawcze: historia społeczno-gospodarcza XVIII-XIX wieku, demografia historyczna, socjologia struktur społecznych, metody kwantytatywne.

więcej informacji: wejdź

Publikacje: http://uwb.academia.edu/RadoslawPoniat

 

 

 

dr Piotr Łozowski

Zainteresowania badawcze: Głównym obszarem skupiającym moje zainteresowania badawcze jest historia społeczno-gospodarcza (z elementami demografii historycznej) miast epoki późnego średniowiec
za. Wiele miejsca w swoich badaniach poświęcam rynkom kredytu pieniężnego, obrotom dobrami nieruchomymi, charakterowi handlu i zagadnieniom socjotopograficznym obserwowanym w środowisku miejskim. Ponadto interesuje mnie kondycja demograficzna i majątkowa mieszczan analizowana przez pryzmat struktur rodzinnych, zakresu rozwarstwienia majątkowego, skali zapotrzebowania na gotówkę oraz możliwości finansowych. Obronił pracę doktorską zatytułowaną: Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI
wieku.

 

 

 

mgr Łukasz Baranowski


Zainteresowania badawcze:
historia społeczna i gospodarcza, historia rolnictwa, gospodarka wielkiej własności ziemskiej, finanse duchowieństwa w XVIII wieku.

Temat rozprawy doktorskiej: Gospodarka folwarczna wielkiej własności ziemskiej (magnackiej i biskupiej) w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku.

 

 

 

 

IMG_1282
mgr Jakub Dobrzyński

Zainteresowania badawcze: demografia historyczna; genealogia; historia regionalna w ujęciu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem struktur demograficznych drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej.

Publikacje: http://independent.academia.edu/JakubDobrzyński 

 

 

 

 

23899267_1704365639595722_905524741_n

mgr Jakub Grodzki

Zainteresowania badawcze: Historia gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów finansowania Jednoty Litewskiej w XVII wieku. Historia kościoła ewangelicko-reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku. Archiwistyka, z naciskiem na badanie wtórnie wykorzystywanych akt w referatach powojennych struktur państwa polskiego. Historia społeczna, historia regionalna.

Temat rozprawy doktorskiej: Materialne podstawy funkcjonowania Jednoty Litewskiej w XVII wieku.

 

 

 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_16amgr Monika Kozłowska

Zainteresowania badawcze: historia społeczno-gospodarcza; Mała Epoka Lodowcowa i jej wpływ na gospodarkę Polski; historia rolnictwa; historia regionalna ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ekonomicznej białostockich mieszczan w epoce wczesnonowożytnej.

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ zmian klimatu na gospodarkę Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.

 

 

 

 

DSC_1151mgr Joanna Schmidt

Zainteresowania badawcze: historia społeczna i historia rodziny w okresie nowożytnym, oraz w XIX wieku.

Temat rozprawy doktorskiej: Los ludności starej w społeczności miasteczek i wsi na Podlasiu w XIX wieku.